Betalingspåkrav

Et betalingspåkrav er en blanket på tre sider, som skal udfyldes udførligt, og meget korrekt, da fogedretten ellers afviser sagen. e-inkasso udfylder automatisk blanketten for dig. Når fogedretten modtager blanketten, opretter de sagen hvis den er udfyldt korrekt, og sagen overholder diverse kriterier (ikke er forældet, forudgående sagsforløb er korrekt osv.). Når sagener oprettet, får du besked fra Fogedretten herom (sagen får dermed et sagsnummer, som du kan påføre sagen i e-inkasso til senere brug).

Fogedretten sender herefter en kopi af betalingspåkravet til skyldner, som får 14 dage til at svare tilbage til Fogedretten. Skyldner skal tage stilling til om kravet anerkendes, eller om det bestrides (gøres indsigelse). Såfremt skyldner gør indsigelse tilbage til Fogedretten indenfor fristen, så henviser Fogedretten sagen til behandling i Civilretten, hvor kreditor har mulighed for at få en dom på at kravet er gyldigt, og som efterfølgende kan benyttes til at sende sagen i Fogedretten igen, via en Fogedrekvisitation. Når du sender betalingspåkravet, har du mulighed for at få Fogedretten til automatisk, og meget billigt (kr.100,-) at oprette sagen som en civilsag for dig, såfremt der er indsigelse.