Hvad er fogedretten?

Fogedretten er en afdeling ved retten, hvor man kan få hjælp til at inddrive tilgodehavener. På et fogedretsmøde er emnet udelukkende ”hvordan kan skyldner betale, og/eller stille sikkerhed for betaling”, og f.eks. ikke en diskussion om hvorvidt skyldner skal betale eller ej.

Er der uklarhed om hvorvidt kravet er korrekt, så skal det behandles i civilretten.

Der er to måder at få Fogedretten til at behandle en sag på, og hvilken af måderne du skal bruge, afhænger af om du har et fundament i sagen eller ej. Læs mere om fundament her.

Med fundament

Hvis du har et fundament, så skal du sende sagen til Fogedretten via en såkaldt ”Fogedrekvisitation”. Det er en simpel skrivelse, hvor man henviser til fundamentet (som vedhæftes), opgør kravet (den aktuelle gæld dags dato), og beder Fogedretten om at beramme et fogedretsmøde i sagen (og dermed indstævne skyldner til at møde op). Det koster en mindre retsafgift, på ca. 300 kroner, alt efter gældens størrelse (e-inkasso udregner det for dig). En Fogedrekvisitation er altså den hurtigste vej til at få skyldner i Fogedretten, men kræver altså er der er et gyldigt fundament i sagen.

Uden fundament

Hvis du ikke har et gyldigt fundament (typisk ved alm. fakturagæld og lignende), så skal du sende sagen til Fogedretten, via et ”betalingspåkrav”.

Et betalingspåkrav er en blanket på tre sider, som skal udfyldes udførligt, og meget korrekt, da fogedretten ellers afviser sagen. e-inkasso udfylder automatisk blanketten for dig. Når fogedretten modtager blanketten, opretter de sagen hvis den er udfyldt korrekt, og sagen overholder diverse kriterier (ikke er forældet, forudgående sagsforløb er korrekt osv.). Når sagener oprettet, får du besked fra Fogedretten herom (sagen får dermed et sagsnummer, som du kan påføre sagen i e-inkasso til senere brug). Fogedretten sender herefter en kopi af betalingspåkravet til skyldner, som får 14 dage til at svare tilbage til Fogedretten. Skyldner skal tage stilling til om kravet anerkendes, eller om det bestrides (gøres indsigelse). Såfremt skyldner gør indsigelse tilbage til Fogedretten indenfor fristen, så henviser Fogedretten sagen til behandling i Civilretten, hvor kreditor har mulighed for at få en dom på at kravet er gyldigt, og som efterfølgende kan benyttes til at sende sagen i Fogedretten igen, via en Fogedrekvisitation. Når du sender betalingspåkravet, har du mulighed for at få Fogedretten til automatisk, og meget billigt (kr.100,-) at oprette sagen som en civilsag for dig, såfremt der er indsigelse.

Gør skyldner ikke indsigelse, eller svarer skyldner ikke tilbage til Fogedretten inden fristens udløb, så bliver betalingspåkravet nu omgjort til et gyldigt fundament, da en dommer giver den en såkaldt ”andenpåtegning”. Herefter bliver der automatisk oprettet et Fogedretsmøde, som skyldneren bliver indkaldt til.