Hvad sker der på et Fogedretsmøde?

Et fogedretsmøde foregår altid i den retskreds hvor skyldner bor, og skyldner SKAL møde op fysisk til mødet, og sidde i mødelokalet sammen med dommeren.

Kreditor, dig, kan vælge at møde pr. telefon, så du slipper for både transport, og en evt. ubehagelighed ved at skulle sidde overfor skyldner.

Når du møder pr. telefon, er du med på medhør, og kan tale til både dommer og skyldner, som var du i lokalet.


Fogedretsmødet går kun ud på én ting: Hvordan kan der betales? Mange skyldnere indleder med at brokke sig over kravet, og hvis dommeren ikke selv er hurtig til at afvise den snak (hvilket de ofte er), så kan du bede dommeren om at få skyldner til bare at forholde sig til at der altså nu skyldes penge, og at kravet er rets kraftigt.

Som kreditor, er det dig der egentlig styrer mødet. Du skal lægge ud, og kan f.eks. spørge om nedenstående spørgsmål:

  • Hvordan, og hvornår kan du betale?
  • Hvor mange penge har du lige nu?
  • Hvad tjener du, og hvad er dine udgifter?
  • Hvad ejer du af værdi (smartphone, bil, hus, båd osv.), som der kan gøres udlæg i?
  • Hvad har du betalt i depositum (hvis skyldner lejer bolig)?

Hvis skyldner lover at betale, eller tilbyder en afdragsordning (du er forpligtet til at godtage en afdragsordning som kører i maks 10 måneder), så skal du huske at forsøge at gjort udlæg i nogle af skyldners ejendele, så du har noget som du kan bede Fogedretten om at sælge, hvis skyldner ikke betaler efter mødet, eller ikke overholder en efterfølgende betalingsaftale.

Skyldner er forpligtet til at tale sandt i Fogedretten, og hvis skyldner tages i at lyve, er straffen ubetinget fængsel. Nogle kan dog være tilbøjelige til at lyve, da det er dig som kreditor der har bevisbyrden, og du har kan jo ikke ringe til skyldners bank, og få bekræftet at det er rigtigt at han ingen penge har f.eks.

Derfor kan det være en god idé, at forberede sig ganske kort, før mødet. Du kan f.eks. gøre følgende:

  • Tjekke skyldner på de sociale medier, f.eks. Facebook (er der billeder af skyldners ejendele, så tag screenshots af det)
  • Tjekke skyldners køretøjer i motorregistret (du kan søge på nummerplader direkte i e-inkasso, og se hvem der ejer det pågældende køretøj). På den måde kan skyldner ikke frasige sig ejerforhold.
  • Du kan skrive til skyldner forud for mødet, og bede om at der medbringes kontoudskrifter der viser aktuel saldo på skyldner konti. Hvis dette så ikke medbringes, så kan du oplyse dommeren om at det er blevet krævet medbragt, og at du gerne vil have omberammet mødet (indkaldelse til nyt møde), til en dato hvor skyldner medbringer dette. Alternativt kan skyldner logge på netbank/app, og fremvise saldo i retten.
  • Tjekke skyldners boligforhold. Er det skyldner lejer eller ejer? Du kan søge på adressens ejerforhold på både ois.dk og tinglysning.dk. Ejer skyldner blot en del af adressen, kan du gøre udlæg i hans ejerandel.

Hvad hvis skyldner ikke møder op?

Hvis skyldner ikke møder op, har du mulighed for at bede retten om at få skyldner fremstillet af Politiet. Det koster 400 kroner (som du skal lægge ud, men som – ligesom retsafgiften – kommer oven i skyldners gæld).

Fogedretten sender herefter sagen til Politiet. Politiet forsøger herefter at kontakte skyldner, for at få skyldneren til at henvende sig til Fogedretten. Hvis Politiet ikke kan få kontakt til skyldner, så bliver der udstedt en decideret arrestordre på skyldner, og Politiet kan herefter anholde skyldner hvor som helst (også på arbejdspladsen), og køre skyldner til Fogedretten.

Når en skyldner bliver politifremstillet i Fogedretten, såtages mødet automatisk så hurtigt som en dommer har tid, og du bliver derfor ikke indkaldt forud. Hvis retten ikke kan få fat i dig via telefon under det akutte fogedmøde, så tager dommeren selv sagen, og stiller de relevante spørgsmålfor dig, og gør udlæg om muligt. Du får efterfølgende en rapport (retsbog) fraretten, hvor du kan se hvad der skete.

Hvor lang til tager Fogedretten?

Selve fogedretsmødet, tager sjældent mere end 5 minutter…

Vejen til Fogedretsmødet kan dog være lang. Det afhænger helt af hvor travlt den aktuelle retskreds har, om skyldner kan træffes af Fogedretten, og om der gøres indsigelse. Det kan tage alt fra typisk et par måneder, til over et år.