Handlings log

PÅ SAGEN

I handlings log nederst på en sag er der en kolonne med status i den vil du der kunne stå:

Afsendt, Modtaget , Åbnet/læst, Fejlet

Betydningen er som følger:
Afsendt – Send ud af vores system
Modtaget – Så har modtageres mailserver accepteret mailen, ingen garanti for den er kommet frem – Kan være havnet i spam eller uønsket
Åbnet/Læst – Mailen har været åbnet
Fejlet – Mail adressen er forkert eller modtagers mailserver afvist.

MENUEN

E-mail oversigt, viser hvor mange mails der er afsendt, hvor mange der er leveret, hvor mange unikke åbninger der har været er første gang mailen bliver åbnet og åbninger viser flere åbninger efter første gangs åbningerne. Til sidst viser oversigten hvor mange mails er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

E-mail oversigten

SMS oversigt, viser hvor mange sms der er afsendt, hvor mange der er leveret samt hvor mange der er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

SMS oversigt