Adressesøg

Med denne funktion kan man indhente skyldners korrekte navn og sidst kendte folkeregister-adresse. Kendes folkeregister-adressen ikke vil søgresultatet fortælle hvorfor, det kan være fordi skyldner er flyttet til udlandet, afdød eller har fået adressebeskyttelse. 

Det bedste resultat opnås når man har skyldners CPR.-nr.  

Man slipper dermed i de fleste tilfælde for at benytte den lokale borgerservice. Er skyldner adressebeskyttet er der mulighed for at borgerservice kan oplyse adresse ved fremvisning af kravet mod skyldner.