Udkørende inkasso

Udkørende inkasso er en effektiv måde at få sine skyldnere i tale på, når de ellers ikke har reageret. Priserne er yderst lave, så det kan betale sig selv i meget små sager.

Udkørende inkasso foregår ved at sende et brev med varsel om inkassobesøg til skyldner, og herefter kører inkassomedarbejderen ud og kontakter skyldner på dennes bopæl. Træffes skyldner ikke, forsøges der et par gange til.

Ved kontakt til skyldner, forsøges der først og fremmest at få betaling i døren af skyldner. Lykkes det ikke, forsøger inkassomedarbejderen at få skyldner til at underskrive en skyldnererklæring (så der kommer et  fundament på gælden, og dermed slipper for at skulle lave et betalingspåkrav på sagen).

Det er oplagt at forsøge at få skyldner til at indgå en betalingsaftale på et frivilligt forlig. Får inkassomedarbejderen underskrifter på hhv. skyldnererklæring og/eller frivilligt forlig, kan sagen sendes til fogedretten eller oprettes betalingsaftale. 

Det er muligt selv at foretage udkørende inkasso eller overføre sagen til en samarbejdspartner,  der foretager de udkørende inkasso mod betaling.