Bogholdermodul

Der er uddybende forklaring længere nede på denne siden. Helt nederst på siden beskrivelse af hvordan rollerne på de enkelte profiler fungere.

Som bogholder/ revisor kan du benytte e-inkasso til at inddrive gæld for dine kunder. Man inddriver som konsulent for sine kunder.
e-inkasso er et gør-det-selv koncept inden for inddrivelse af udeståender. Det svarer på mange måder til et online regnskabsprogram men kun til inddrivelse af udeståender.

Modulet giver adgang til
Som bogholder er der mulighed for at skifte mellem flere
kunder og at bruge sager, sms, breve, fra ens egen profil på sine kunders
konto. Du kan sammenligne e-inkasso med e-conomic. Kunden skal oprettes og alt sker via deres konto. Man skifter altså over til deres konto for at arbejde med deres sager.

Det kan være en fordel at købe større pakker og så bruge af
disse for sine kunder. Så fakturerer man blot for ydelserne sammen med de
normale opkrævninger.

Sager bruges fra bogholder konto

Sådan får du tilknyttet modulet
Du opretter en profil på e-inkasso.dk. Herefter skriver du
til vores support med din profil fra e-inkasso. Du skal fortælle at du ønsker bogholdermodulet og ønsker det tilknyttet. Husk at oplyse om du har medlemskab ved en brancheforening, dette kan give dig rabat.

Når du modtager besked med at bogholdermodullet er oprettet,
kan du starte oprettelse og tilknytning til dine kunder.

Oprettelse af kunder/kreditor
Der er flere måder du kan oprette/tilknytte dine kunders profiler.

Opret manuelt
Du opretter dine kunder/kreditor ved at tilføje dem under
menuen ”konto”. Så bliver du administrator på kontoen og kan give virksomheden tilknytning under menuen konto og tilknyttede brugere.

Kunden opretter sig
Din kunde opretter sin egen konto og bruger via
e-inkasso.dk. Herefter tilknyttes du som bruger. Kunden har brug for
bogholderens e-mail for at kunne tilknytte.

Dette sker i menuen konto og tilknyttede brugere. Det er
mest almindeligt at oprette denne bruger med administrator rettigheder.

Oprettelse via e-conomic
Via kundens e-conomic login kan der tilføjes en ny app. Du
finder e-inkasso på e-conomics nye marked. Der oprettes en ny konto med få klik og der hentes nu data til at køre sager i e-inkasso.

Sådan arbejder du med kundens sager
Vil man arbejde for kunden skal man skifte over på deres
profil oppe i toppen af siden på “Skift konto”. Husk ved oprettelse af skyldner og sager at stå på den rigtige profil for at de korrekte virksomheds oplysninger kommer på dokumenter udsendelser til skyldner.

Uddybende forklaring og besvarelse af spørgsmål…

Hvad er e-inkasso?
e-inkasso er et online-værkstøj, som støtter, guider og hjælper virksomhederne med at lave deres egen-inkasso frem for at overdrage deres forfaldne fordringer til inkassoselskaber. I e-inkasso foregår det med fuldstændig de samme processer og procedurer, som du ellers ville skulle betale et inkassoselskab for at gøre for dig og som du i hovedreglen også skal afstå de indbetalte renter og gebyrer til.

Du må godt forestå og administrere inddrivelse af forfaldne fordringer på andres vegne på samme måde som du varetager andre bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så længe det tydeligt fremgår at det er egen-inkasso – Altså at det er virksomheden der inddriveregne forfaldne fordringer og alle betalinger skal ske direkte til kreditor(virksomheden).

Hvad betyder det for mig som revisor eller freelance bogholderi?
Det betyder, at du kan tilbyde dine kunder at hjælpe dem med komplet debitorstyring – Hele vejen fra rykkere, over inkasso til fogedretten med tilskrivning af gebyrer og renter.

I e-inkasso har du mulighedfor at få oprettet en Revisor/Bogholder-bruger. En Revisor/Bogholder-bruger giver dig mulighed for at oprette kunde profiler, få adgang til dine kunders profiler og administrere og styre sager for dem. 

Må jeg bruge e-inkasso til at inddrive gæld for mine kunder?
Ja, det må du. I e-inkasso tilknytter du din kundes profil (virksomhed) til din bruger, og så kan du styre deres inddrivelse i deres navn – Det er fuldt lovligt. Alle penge inddrives og betales direkte til virksomhedens konto.

Hvor meget kræver det at jeg sætter mig ind i?
Meget lidt, da du i udgangspunktet bliver guidet og styret igennem alle handlinger og processer i systemet, og e-inkasso er meget intuitivt, enkelt og brugervenligt. Det tager få minutter at oprette sager, og kun få sekunder at foretage den næste handling på sagerne efter udløb af de betalingsfrister m.v., som du selv har sat op i systemet på hver enkelt af dine kunder.

Må jeg reklamere med at jeg kan bruge e-inkasso for mine kunder?
Ja, det må du meget gerne, og vi kan tilmed forsyne dig med markedsføringmateriale som logo, pressemeddelelser m.m., du kan benytte til formålet.

Er e-inkasso et seriøst værktøj?
Ja, i allerhøjeste grad. e-inkasso online-værktøj er lavet på en helt igennem professionel platform, hvor der er taget højde for gældende lovgivning og de udfordringer og de handlinger, der kan være nødvendige ved inddrivelse. Vi har tilmed etableret samarbejde med en af Danmarks bedste inkassoadvokater, som løbende holder e-inkasso ajour med ændringer i lovgivning og præcedens.

Hvad er målet med e-inkasso?
Målet med e-inkasso er at få spredt budskabet til virksomheder i Danmark om, at det muligt og lovligt at lave sin inkasso selv og dermed ændre det traditionelle billede af inkasso hos erhvervslivet.

Vores anbefaling er klart at selv små tilgodehavende skal og bør forfølges i en seriøs, konsekvent og professionel proces, så kreditor bevarer sin troværdighed og autoritet.Småskyldnere er vant til at virksomhederne ofte afstår fra at forfølge deres tilgodehavender, fordi det ofte er forbundet med store omkostninger og en langsommelig proces at få pengene hjem.

Vender du dine kunder til, at du forfølger selv små tilgodehavender, vil det med sikkerhed betyde bedre likviditet for i din virksomhed og en holdningsændring blandt de småskyldnere, som pludseligt oplever at de ikke kan “smutte” fra regningen, som de er vant til, uden at det har konsekvenser.

Profiler

Er du revisor eller freelance bogholder, så giver vi dig muligheden for at udvide dine services til også at omfatte hjælp til inddrivelse af forfaldne fordringer. Vi mener nemlig at den del af virksomhederne opgaver ligger meget mere naturligt sammen med dine øvrige services end hos både advokater og inkassoselskaber

Som bogholder/ revisor kan du benytte e-inkasso til at inddrive gæld for dine kunder. Man inddriver som konsulent for sine kunder.

Bogholder/revisor profiler 
Som bogholder er der mulighed for at bruge sager, sms, breve, fra ens egen profil på sine kunders profil.

Din profil
Det kan være en fordel at købe større pakker og så bruge af disse for sine kunder. Så fakturerer man blot for ydelserne sammen med de normale opkrævninger.

Kort om arbejdet i systemet
Du kan sammenligne e-inkasso med e-conomic. Kunden skal oprettes og alt sker via deres konto. Man skifter altså over til deres konto for at arbejde med deres sager. 

Rettigheder, roller og betydning
Vi har flere roller man som administrator kan tildele bruger af e-inkasso.

  • Gæst – Kan kun se sager
  • Sagsbehandler – Kan kun oprette og foretage handlinger/køb på sager
  • Administrator – Kan redigere i kontoopsætningen

 

Opret kunder

  • For bogholder/revisor modulet

Der er flere måde at oprette dine kunder i e-inkasso. Forklaring følger..

Opret manuelt

Du opretter dine kunder/kreditor ved at tilføje dem under menuen ”konto”. Så bliver du administrator på kontoen og kan give virksomheden

Kunden opretter sig

Din kunde opretter sin egen konto og bruger via e-inkasso.dk. Herefter tilknyttes en bruger fra bogholdervirksomheden. Kunden har brug for bogholderens e-mail for at kunne tilknytte.

Det er mest almindeligt at oprette denne bruger med administrator rettigheder.

Oprettelse via e-conomic

Via kundens e-conomic login kan der tilføjes en ny app. Du finder e-inkasso på e-conomics nye Marked. Der oprettes en ny konto med få klik og der hentes nu data til at køre sager i e-inkasso.

Sådan arbejder du med kundens sager

Vil man arbejde for kunden skal man skifte over på deres profil oppe i toppen af siden på “Skift konto”.