Rapporter

Vi tilbyder flere rapporter til at hente aktuelt data. Alle rapporter er et her og nu billede, og de kan ikke bruges til bogføring.

Aktuelt (åbne)

Viser et øjebliksbillede af åbne sager. 

 1. Antal åbne sager
 2. Procent af hovedstolen der er betalt
 3. Hovedstolen i gennemsnit
 4. Hvor mange dage en sag i gennemsnit har ligget
 5. Hvor mange renter og gebyr hver sag i gennemsnit har fået tilskrevet

Under topbjælken vises der en graf over de samlet skyldig beløb fordelt:

 1. Samlet skyldige hovedstol
 2. Samlet betaling
 3. Samlet tilskrevet renter og gebyr
 4. Samlet retsafgift
 5. Samlet anden gæld – Det kan være, 
 6. Samlet gæld til gode i de åbne sager

Listen i venstre giver et overblik over, hvor meget der er betalt af de enkelte poster samt hvor meget, der mangler at blive betalt.

Periode

I rapporten tager vi data fra startdato og fratrækker data fra slutdato.

Rapporten kan ikke bruges til bogføring eller afstemning heraf.

Udsendelser

Her kan der findes en statistik over e-mail og sms udsendelser. Man har mulighed for at skifte mellem antal og procent visning. 

Rapporten indeholder information om, hvor mange gange et dokument er afsendt pr. e-mail:

 • Hvor mange udsendelser af e-mail
 • Hvor mange af de udsendte e-mail er leveret
 • Hvor mange af dokumenterne, der er sendt, der er åbnet en enkelt gang
 • Hvor mange dokumenter er åbnet flere gange
 • Hvor mange af udsendelserne af e-mailene er fejlet

Nedenfor kan man se informationer om SMS udsendelser:

 • Hvor mange SMS’er sendt
 • Hvor mange er leveret 
 • hvor mange er fejlet

Lukningsrate

Diagrammet viser, hvor mange sager der er oprettet, hvor mange der er lukket, og hvor mange sager der er åbne i det valgt år.

Der er mulighed for at hente den data – grafen vises ud fra en Excel fil. 

Succesrate

Her gives et overblik over hvilke handlinger, der har givet bedst betaling efterfølgende. 

Betalingsaftaler

Her vise det samlet beløb der indbetales pr. måned på betalingsaftaler.

Her kan der hentes en Excel fil med informationer om:

 • sagsnr. 
 • sagens status
 • dato for hvornår sagen er lukket
 • informationer om betalingsaftalen
 • hvem skylder er 
 • restgælden 

Bogføring

Vi har ikke en færdig fil, der kan laves bogføring efter. Men vi har nogle alternativer.

I menuen regnskab finder man betalinger. Her kan man se betalingerne, der er registreret på en bestemt dag. Ved at klikke på ´se mere´ kan man se, hvordan betalingen er fordelt. 

Fordeling af betaling

e-inkasso er opsat så at betaling fordeles efter nedenstående model:

 1. Renter
 2. Gebyr
 3. Hovedstol

Betaling i perioden

I rapporten tager vi data fra startdato og fratrækker data fra slutdato.

Rapporten kan ikke bruges til bogføring eller afstemning heraf.

Aktive krav

Her er en liste over alle de krav der er aktive. 

Renter/ Rentesats

I e-inkasso er procesrenten baseret på udlånsrenten. 

Vores rentesats er års-baseret og tillægges løbende.

Renterne som standard hedder procesrente. Beløbet ændres af og til (halvårlig justering), dog kan der gå år imellem dette rettes.

Procesrenten er baseret på udlånsrenten + 8%.

Lige nu er satsen 8.05% og det har den været siden 2015.

På enkelte områder (forsikring, husleje, m.m.) kan der være særlige regler man skal være opmærksom på. Der er mulighed for at ændre renten hos erhvervs skyldner. Det gøres inden på sagen ved at redigere sagen og rulle ned til renter. Her kan man sætte sin egen på forhånd aftalte rentesats.