Velkommen til e-inkasso wiki

Her vil i kunne læse beskrivelser af e-inkasso software løsningen samt forklaringer til hvordan inddrivelse kan forløbe når man som privat eller virksomhed selv ønsker at inddrive skyldige beløb uden advokater og inkassoselskaber.

E-conomic og e-inkasso guide/anbefalinger

Rykker forløb i e-conomic

Der anbefales at køre påmindelse, rykker 1 og rykker 2 i e-conomic.

Oftest reagere folk på første eller anden skrivelse og så behøver man ikke skifte over i e-inkasso.

Renter i e-conomic

Hos e-conomic skal man selv sørge for at overholde gældende rentelovgivning. Derfor kan man med fordel vente med at påføre renter til man starter inkassoprocessen.
Se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459 for lovgivning omkring renter og gebyrer.

E-inkasso regner selv renterne fra start og til slut. Her bruges som standard processrente

Har man tilskrevet renter i e-conomic vil disse blive fjernet når man henter sagerne over og e-inkasso vil beregne renterne for hele sagens forløb.

Vigtigt: Der kan være en saldo-difference når renterne bliver fjernet under import processen. Disse sager vil blive fremhævet så man lige kan kigge det igennem for sig selv.
Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/integrationer/ under punktet ”Data der ikke kunne hentes”

Overføre til e-inkasso

Efter rykker 1 eller rykker 2 kan man overføre alle kundens opkrævninger til e-inkasso.

Der kan med fordel samles flere faktura på samme sag. Hvis muligt vent til alle krav er forfalden inden de overføres.

Inkassovarsel

Rykker 3 kan med fordel være en inkassovarsel. Inkassovarsel kan nemlig sagtens sættes sammen med rykker 3 og sendes i én skrivelse. Dette kan man gøre i e-inkasso.

Kompensationsgebyr

Er der tale om B2B kunder har man krav på et kompensationsgebyr. Den er på nøjagtigt 310,- og er et gebyr for at kompensere for sene betalinger. At låne penge koster.

I e-inkasso kan man tillægge et kompensationsgebyr sammen med en rykker eller inkassovarsel.

Inkasso starter

Nu vil du blive guidet igennem et inkasso forløb af systemet.

Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/forloeb/ for yderligere informationer omkring forløb.

Multiopfølgning – Sådan arbejder man med sager

Der er nogle tommelfingerregler når man bruger multi.

 • Kør ikke sager manuelt
  • Vil man køre en sag manuelt, kan man trække den ud af multi ved at deaktivere multi (se Tage sager ud af multiopfølgning nedenfor).
  • Vær her opmærksom på, at sager nemt kan blive glemt på den måde.
 • Sletter man sidste handling bliver sagen ”spolet tilbage” og sagen peger derfor på samme handling igen. Systemet prøver at få bygget sagen nøjagtigt som defineret.
  • Eksempel: Sletter man sidste handling som er inkassovarsel vil multi igen pege på inkassovarsel som næste handling.
 • Opretter man et dokument manuelt, vil systemet selv prøve at finde ud af hvad næste trin er. Det er dog forskelligt, afhængigt af dokumentets type.
  • Handling ”Brev” – opdaterer ikke forløbet, og forløbet fortsætter derfor uforstyrret.
   • Ønsker man at udsætte sagen, skal man bruge funktionen ”Pause” (se Udsætte sager nedenfor)
  • Handling ”Betalingsaftale – Skifter til betalingsaftale-forløb
  • Handling ”Akkord tilbud” – Skifter til Akkord-forløb
 • Forlig og erklæringer, oprettes selv af skyldner via portalen – man skal ikke sende dem dokumenter til NemId underskrift. Vil man sende et selvdefineret forlig, gøres det manuelt ved at få skyldner til at sende original eller scanne og sende. Kan uploades som fundament.
  • Når en skyldner vil underskrive et forlig/aftale, opretter systemet selv et dokument til underskrift, ud fra jeres opsætning, antal måneder og minimum rate.

Udsætte sager

Man kan udsætte en sag ved at benytte funktionen ”Pause”.

Opret handling → Sæt sag på pause

Man vælger herefter en dato for hvornår den skal følges op igen. På denne dag vil den igen være med i multi.

Funktionen kan også benyttes ved manuelt opfølgning af sager.

Laver man en handling med tidsfrist eller skifter man forløb vil pausen bliver overskrevet af en ny dato.

Tage sager ud af multiopfølgning

En sag kan pilles ud af multiopfølgning, ved at bruge funktionen ”Deaktiver multi”. Denne funktion findes inde på sagen i boksen ”Detaljer”.

Sagen vil nu ikke længere blive inkluderet i multi.

Tidslinje

Her beskriver vi hvilken informationer der fremkommer i tidslinjen på en sag.

Tidslinje

Til højre på en sag vil i kunne finde tidlinjen, her vil alle faktura, betalinger, dokumenter, noter og handlinger der er oprettet kunne finde.

Guide til næste skidt
I det øverste gråfelt til venstre vil i kunne se hvilket forslag e-inkasso har til næste handling. Dialog boksen vil komme med flere forslag alt afhængig af hvilket svar du vælge til den handling der er foreslået.

Det er altid muligt at vælge en anden handling. Dette gøres ved at bruge knappen øverst “Opret handling”.

Hvilket forløb
Øverst til højre kan man se hvilket forløb sagen følger. Ønsker man at skifte forløbet kan man klikke i boksen og der kommer en knap frem til skift forløb.

Tidslinjen
Overskrifterne har vi forsøgt at kategorisere, så hver kategori har en farve.

KategorifarveBeskrivelse
GrønBetaling
RødFaktura og omkostninger
BlåHandlinger der er oprettet
Gul/OrangeNotater til sagen eller pause
LillaBesked fra ekstern partner

Alle handlinger der er i tidslinjen kan altid åbnes og yderligere data omkring handlingen vil kunne ses.

Minesager.dk

Skyldners overblik!
Skyldner kan på minesager.dk se oplysninger om den sag der er oprettet på dem, samt alle relevante oplysninger:

 • Kontooplysninger til betaling af gælden
 • Oplysninger omkring gældens sammensætning (hovedstol, renter og gebyr, indbetalinger m.m.)
 • Dokumenter der er sendt via e-inkasso
 • Oplysninger på kreditor (navn, adresse, telefonnr., mail)
 • Oplysninger på debitor (navn, adresse)

Kreditor har mulighed for at tilkøbe betalingsmodul samt digital underskrift. Har dette interesse, kontakt os.

Betalingsmodulet gør et muligt for skyldner at betale med kreditkort samt evt. tilmelde kreditkort til betalingsaftale.

Digital underskrift gør det muligt for skylder at underskrive dokumenter f.eks. skyldnererklæring, frivillig forlig samt betalingsaftale.

Skyldnerlogin
Oplysninger om log ind til minesager.dk findes på alle dokumenter der sendt til skyldner

Login-oplysninger i dokumenter

På selve sagen i e-inkasso kan man se oplysninger på skyldnerlogin. Det er vigtigt der ikke åbnes dokumenter af kreditor på minesager.dk istedet kan man anvende forhåndvisning på sagen i e-inkasso.

Du kan med andre ord altid tjekke hvordan minsager.dk ser ud for din skyldner ved at anvende det “direkte login” på sagen i e-inkasso.


Skyldnerlogin på sagen i e-inkasso.dk

Handlings log

PÅ SAGEN

I handlings log nederst på en sag er der en kolonne med status i den vil du der kunne stå:

Afsendt, Modtaget , Åbnet/læst, Fejlet

Betydningen er som følger:
Afsendt – Send ud af vores system
Modtaget – Så har modtageres mailserver accepteret mailen, ingen garanti for den er kommet frem – Kan være havnet i spam eller uønsket
Åbnet/Læst – Mailen har været åbnet
Fejlet – Mail adressen er forkert eller modtagers mailserver afvist.

MENUEN

E-mail oversigt, viser hvor mange mails der er afsendt, hvor mange der er leveret, hvor mange unikke åbninger der har været er første gang mailen bliver åbnet og åbninger viser flere åbninger efter første gangs åbningerne. Til sidst viser oversigten hvor mange mails er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

E-mail oversigten

SMS oversigt, viser hvor mange sms der er afsendt, hvor mange der er leveret samt hvor mange der er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

SMS oversigt