Multiopfølgning – Sådan arbejder man med sager

Der er nogle tommelfingerregler når man bruger multi.

 • Kør ikke sager manuelt
  • Vil man køre en sag manuelt, kan man trække den ud af multi ved at deaktivere multi (se Tage sager ud af multiopfølgning nedenfor).
  • Vær her opmærksom på, at sager nemt kan blive glemt på den måde.
 • Sletter man sidste handling bliver sagen ”spolet tilbage” og sagen peger derfor på samme handling igen. Systemet prøver at få bygget sagen nøjagtigt som defineret.
  • Eksempel: Sletter man sidste handling som er inkassovarsel vil multi igen pege på inkassovarsel som næste handling.
 • Opretter man et dokument manuelt, vil systemet selv prøve at finde ud af hvad næste trin er. Det er dog forskelligt, afhængigt af dokumentets type.
  • Handling ”Brev” – opdaterer ikke forløbet, og forløbet fortsætter derfor uforstyrret.
   • Ønsker man at udsætte sagen, skal man bruge funktionen ”Pause” (se Udsætte sager nedenfor)
  • Handling ”Betalingsaftale – Skifter til betalingsaftale-forløb
  • Handling ”Akkord tilbud” – Skifter til Akkord-forløb
 • Forlig og erklæringer, oprettes selv af skyldner via portalen – man skal ikke sende dem dokumenter til NemId underskrift. Vil man sende et selvdefineret forlig, gøres det manuelt ved at få skyldner til at sende original eller scanne og sende. Kan uploades som fundament.
  • Når en skyldner vil underskrive et forlig/aftale, opretter systemet selv et dokument til underskrift, ud fra jeres opsætning, antal måneder og minimum rate.

Udsætte sager

Man kan udsætte en sag ved at benytte funktionen ”Pause”.

Opret handling → Sæt sag på pause

Man vælger herefter en dato for hvornår den skal følges op igen. På denne dag vil den igen være med i multi.

Funktionen kan også benyttes ved manuelt opfølgning af sager.

Laver man en handling med tidsfrist eller skifter man forløb vil pausen bliver overskrevet af en ny dato.

Tage sager ud af multiopfølgning

En sag kan pilles ud af multiopfølgning, ved at bruge funktionen ”Deaktiver multi”. Denne funktion findes inde på sagen i boksen ”Detaljer”.

Sagen vil nu ikke længere blive inkluderet i multi.

Handlings log

PÅ SAGEN

I handlings log nederst på en sag er der en kolonne med status i den vil du der kunne stå:

Afsendt, Modtaget , Åbnet/læst, Fejlet

Betydningen er som følger:
Afsendt – Send ud af vores system
Modtaget – Så har modtageres mailserver accepteret mailen, ingen garanti for den er kommet frem – Kan være havnet i spam eller uønsket
Åbnet/Læst – Mailen har været åbnet
Fejlet – Mail adressen er forkert eller modtagers mailserver afvist.

MENUEN

E-mail oversigt, viser hvor mange mails der er afsendt, hvor mange der er leveret, hvor mange unikke åbninger der har været er første gang mailen bliver åbnet og åbninger viser flere åbninger efter første gangs åbningerne. Til sidst viser oversigten hvor mange mails er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

E-mail oversigten

SMS oversigt, viser hvor mange sms der er afsendt, hvor mange der er leveret samt hvor mange der er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

SMS oversigt

Velkommen til e-inkasso wiki

Her vil i kunne læse beskrivelser af e-inkasso software løsningen samt forklaringer til hvordan inddrivelse kan forløbe når man som privat eller virksomhed selv ønsker at inddrive skyldige beløb uden advokater og inkassoselskaber.