Hvad er e-inkasso?

e-inkasso er et online værktøj til at lave egen-inkasso med de samme processer og muligheder, som inkassoselskaber og advokater kan benytte iflg. inkassoloven. Det har i mange år været muligt at lave egen-inkasso.

Når du benytter e-inkasso, behøver du ikke kende inkassoloven. e-inkasso guider dig nemlig gennem de lovmæssige krav og god inkassoskik. Med e-inkasso kan du selv foretage og styre dit inddrivelsesforløb i den tone, med de frister, renter og gebyrer, som du ønsker i dit eget navn. Alt sammen guidet og hjulpet via step-by-step support og forklarende videoer.

Der er meget få trin, du skal igennem og udfylde for at oprette en sag i e-inkasso. Efterfølgende er det kun få tastetryk og museklik, som du skal foretage for at lave næste handling på sagen. e-inkasso kan opsættes til at sende påmindelser til dig om opfølgninger, og hvornår næste skridt i sagen skal tages, så der ikke går værdifuld tid tabt, og andre kreditorer kommer før dig. Hvis du vil vide mere om, hvordan det fungerer, så kan du læse mere under funktioner.

Multiopfølgning – Sådan arbejder man med sager

Der er nogle tommelfingerregler når man bruger multi.

 • Kør ikke sager manuelt
  • Vil man køre en sag manuelt, kan man trække den ud af multi ved at deaktivere multi (se Tage sager ud af multiopfølgning nedenfor).
  • Vær her opmærksom på, at sager nemt kan blive glemt på den måde.
 • Sletter man sidste handling bliver sagen ”spolet tilbage” og sagen peger derfor på samme handling igen. Systemet prøver at få bygget sagen nøjagtigt som defineret.
  • Eksempel: Sletter man sidste handling som er inkassovarsel vil multi igen pege på inkassovarsel som næste handling.
 • Opretter man et dokument manuelt, vil systemet selv prøve at finde ud af hvad næste trin er. Det er dog forskelligt, afhængigt af dokumentets type.
  • Handling ”Brev” – opdaterer ikke forløbet, og forløbet fortsætter derfor uforstyrret.
   • Ønsker man at udsætte sagen, skal man bruge funktionen ”Pause” (se Udsætte sager nedenfor)
  • Handling ”Betalingsaftale – Skifter til betalingsaftale-forløb
  • Handling ”Akkord tilbud” – Skifter til Akkord-forløb
 • Forlig og erklæringer, oprettes selv af skyldner via portalen – man skal ikke sende dem dokumenter til NemId underskrift. Vil man sende et selvdefineret forlig, gøres det manuelt ved at få skyldner til at sende original eller scanne og sende. Kan uploades som fundament.
  • Når en skyldner vil underskrive et forlig/aftale, opretter systemet selv et dokument til underskrift, ud fra jeres opsætning, antal måneder og minimum rate.

Udsætte sager

Man kan udsætte en sag ved at benytte funktionen ”Pause”.

Opret handling → Sæt sag på pause

Man vælger herefter en dato for hvornår den skal følges op igen. På denne dag vil den igen være med i multi.

Funktionen kan også benyttes ved manuelt opfølgning af sager.

Laver man en handling med tidsfrist eller skifter man forløb vil pausen bliver overskrevet af en ny dato.

Tage sager ud af multiopfølgning

En sag kan pilles ud af multiopfølgning, ved at bruge funktionen ”Deaktiver multi”. Denne funktion findes inde på sagen i boksen ”Detaljer”.

Sagen vil nu ikke længere blive inkluderet i multi.

Velkommen til e-inkasso wiki

Her vil I kunne læse beskrivelser af e-inkasso-softwareløsningen samt forklaringer til, hvordan inddrivelse kan forløbe, når man som privat eller virksomhed selv ønsker at inddrive skyldige beløb uden advokater og inkassoselskaber.