E-conomic og e-inkasso guide/anbefalinger

Rykker forløb i e-conomic

Der anbefales at køre påmindelse, rykker 1 og rykker 2 i e-conomic.

Oftest reagere folk på første eller anden skrivelse og så behøver man ikke skifte over i e-inkasso.

Renter i e-conomic

Hos e-conomic skal man selv sørge for at overholde gældende rentelovgivning. Derfor kan man med fordel vente med at påføre renter til man starter inkassoprocessen.
Se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459 for lovgivning omkring renter og gebyrer.

E-inkasso regner selv renterne fra start og til slut. Her bruges som standard processrente

Har man tilskrevet renter i e-conomic vil disse blive fjernet når man henter sagerne over og e-inkasso vil beregne renterne for hele sagens forløb.

Vigtigt: Der kan være en saldo-difference når renterne bliver fjernet under import processen. Disse sager vil blive fremhævet så man lige kan kigge det igennem for sig selv.
Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/integrationer/ under punktet ”Data der ikke kunne hentes”

Overføre til e-inkasso

Efter rykker 1 eller rykker 2 kan man overføre alle kundens opkrævninger til e-inkasso.

Der kan med fordel samles flere faktura på samme sag. Hvis muligt vent til alle krav er forfalden inden de overføres.

Inkassovarsel

Rykker 3 kan med fordel være en inkassovarsel. Inkassovarsel kan nemlig sagtens sættes sammen med rykker 3 og sendes i én skrivelse. Dette kan man gøre i e-inkasso.

Kompensationsgebyr

Er der tale om B2B kunder har man krav på et kompensationsgebyr. Den er på nøjagtigt 310,- og er et gebyr for at kompensere for sene betalinger. At låne penge koster.

I e-inkasso kan man tillægge et kompensationsgebyr sammen med en rykker eller inkassovarsel.

Inkasso starter

Nu vil du blive guidet igennem et inkasso forløb af systemet.

Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/forloeb/ for yderligere informationer omkring forløb.

Kom godt i gang

Det har i mange år været muligt at lave egen-inkasso. e-inkasso er Danmarks eneste online værktøj til at lave egen-inkasso med de samme processer og muligheder som inkassoselskaber og advokater kan benytte iflg. inkassoloven.

Med e-inkasso kan du selv foretage og styre dit inddrivelsesforløb i den tone, med de frister, renter og gebyrer, som du ønsker i dit eget navn. Alt sammen guidet og hjulpet i step-by-step support og forklarende videoer.

Når du benytter e-inkasso behøver du ikke kende inkassoloven. e-inkasso guider dig gennem lovmæssige krav og god inkassoskik.

Der er meget få trin, som du skal igennem og udfylde for at oprette en sag i e-inkasso. Efterfølgende er det kun få tastetryk og museklik som du skal foretage, for at lave næste handling på sagen. Efterfølgende påminder systemet dig om opfølgninger og hvornår næste skridt i sagen skal tages, så der ikke går værdifuld tid tabt og andre kreditorer kommer før dig. Hvis du vil vide mere om, hvordan det fungerer så læs mere under funktioner.

Oprettelse af bruger

En bruger kan tilknyttes flere profiler. Derfor opretter man en bruger som det første, herefter kan der oprettes profil(er) eller anmodes om at blive tilknyttet eksisterende profiler.

Opret bruger

Efter oprettelse af bruger skal der vælges hvilken type profil man vil oprette. Det er muligt efterfølgende at oprette andre og flere profiler.

Type af oprettelse

Virksomhed er dem der driver virksomhed med cvr. nr. og har udestående med nogle debitor (kunder).

Privat person er til dig der har venner, bekendte, familie eller andre der skylder dig penge.

Min virksomhed er allerede oprettet, er her hvor du ønsker at blive bruger på en virksomheds profil der allerede er oprettet.
Virksomhedens administrator skal ind og godkende dig som bruger og tildele dig rettigheder til deres profil. Du skal oplyse din administrator den mailadresse du har oprettet din bruger med.

Oprettelse af profil

Ved oprettelse af en virksomheds profil skal der indtastet oplysninger som anvendes på de dokumenter der kan udsendes via e-inkasso og oplysninger der gør det muligt for skyldner at betale jeres gæld. Det er muligt at ændre alle oplysninger (dog ikke CVR. nr.) senere.

Ved oprettelse af privat profil skal der indtastes oplysninger som anvendes på de dokumenter der kan udsendes via e-inkasso og oplysninger til hvilken konto skyldner kan betale deres gæld. Det er muligt at ændre alle oplysninger senere.

opret profil

Efter oprettelse af bruger og profil kan sags oprettelse begynde. Læse mere under menuen funktioner her på wiki.