Sagerne

Sagerne

Alle sager vil automatisk blive oprettet med fortløbende sagsnummer, der hele vejen vil følge sagen. 

Oversigt

Et overblik over alle sagerne på din konto findes ved at bruge menupunktet “Sager” og vælge “Søg en sag”.

I oversigten vises alle åbne sager. Alle sager markeret med rødt er sager, der kan laves opfølgning på, eller som kræver en handler for at sagen går videre. 

Finde sager

Det er muligt at finde en sag ved at søge på sagsnr., skyldner, sidste handling, opfølgningsdato, notat eller kundenummer. 

Sagens detaljer

På hver enkelt sag vil der kunne findes alle oplysninger i forbindelse med inddrivelsen.

Skyldner

På sagen vil skyldners oplysninger fremstå som, dem der er registeret på skyldner. Alle oplysninger kan redigeres ved at klikke på navnet.
 

Økonomisk oversigt

På hver sag er der en økonomisk oversigt, hvor der vises en sammentælling af de opkrævninger og tilskrivninger samt evt. betalinger, der er lagt på sagen. 

Fordeling af betaling

Har der været betaling på den enkelte sag, vil fordeling af betalingen kunne ses i dette afsnit.

Detaljer

Her vises oplysninger om sagen, og om sagen er en del af multiopfølgning, hvilken rente sagen anvender, hvornår der er tilskrevet renter fra, og hvilke oplysninger der skal anvendes ved skyldnerlogin.

Disse funktioner kan ændres ved at anvende knappen ”Redigér sag” i toppen af siden.

Tidslinje

Giver et overblik over sagens forløb. 

Guide til næste skidt
I det øverste grå felt til venstre vil I kunne se, hvilket forslag e-inkasso har til næste handling. Dialogboksen vil komme med flere forslag, alt afhængig af hvilket svar du vælger til den handling, der er foreslået.

Det er altid muligt at vælge en anden handling. Dette gøres ved at bruge knappen øverst “Opret handling”. Læs mere om vores handlinger under funktioner.

Hvilket forløb
Øverst til højre kan man se, hvilket forløb sagen følger. Ønsker man at skifte forløbet kan man klikke i boksen, og der kommer en knap frem til skift forløb. Læs mere om de enkelte forløb under forløb.

Tidslinjen
Overskrifterne har vi forsøgt at kategorisere, så hver kategori har en farve.

KategorifarveBeskrivelse
GrønBetaling
RødFaktura og omkostninger
BlåHandlinger der er oprettet
GulNotater til sagen eller pause
LillaBesked fra ekstern partner

Alle handlinger, der er i tidslinjen, kan altid åbnes, og yderligere data omkring handlingen vil kunne ses.