Multiopfølgning – Sådan arbejder man med sager

Der er nogle tommelfingerregler når man bruger multi.

 • Kør ikke sager manuelt
  • Vil man køre en sag manuelt, kan man trække den ud af multi ved at deaktivere multi (se Tage sager ud af multiopfølgning nedenfor).
  • Vær her opmærksom på, at sager nemt kan blive glemt på den måde.
 • Sletter man sidste handling bliver sagen ”spolet tilbage” og sagen peger derfor på samme handling igen. Systemet prøver at få bygget sagen nøjagtigt som defineret.
  • Eksempel: Sletter man sidste handling som er inkassovarsel vil multi igen pege på inkassovarsel som næste handling.
 • Opretter man et dokument manuelt, vil systemet selv prøve at finde ud af hvad næste trin er. Det er dog forskelligt, afhængigt af dokumentets type.
  • Handling ”Brev” – opdaterer ikke forløbet, og forløbet fortsætter derfor uforstyrret.
   • Ønsker man at udsætte sagen, skal man bruge funktionen ”Pause” (se Udsætte sager nedenfor)
  • Handling ”Betalingsaftale – Skifter til betalingsaftale-forløb
  • Handling ”Akkord tilbud” – Skifter til Akkord-forløb
 • Forlig og erklæringer, oprettes selv af skyldner via portalen – man skal ikke sende dem dokumenter til NemId underskrift. Vil man sende et selvdefineret forlig, gøres det manuelt ved at få skyldner til at sende original eller scanne og sende. Kan uploades som fundament.
  • Når en skyldner vil underskrive et forlig/aftale, opretter systemet selv et dokument til underskrift, ud fra jeres opsætning, antal måneder og minimum rate.

Udsætte sager

Man kan udsætte en sag ved at benytte funktionen ”Pause”.

Opret handling → Sæt sag på pause

Man vælger herefter en dato for hvornår den skal følges op igen. På denne dag vil den igen være med i multi.

Funktionen kan også benyttes ved manuelt opfølgning af sager.

Laver man en handling med tidsfrist eller skifter man forløb vil pausen bliver overskrevet af en ny dato.

Tage sager ud af multiopfølgning

En sag kan pilles ud af multiopfølgning, ved at bruge funktionen ”Deaktiver multi”. Denne funktion findes inde på sagen i boksen ”Detaljer”.

Sagen vil nu ikke længere blive inkluderet i multi.

Integration med økonomisystem

Tilføj integration

Det er hurtigt at tilføje en integration. Vælg din integration og følg vejledningen til netop din integration.

e-inkasso kan ofte også findes i økonomisystemernes app market.

Tilføj din integration med få klik.

Efter integrationen er tilføjet skal man lige vente til ens data bliver hentet. Det tager typisk nogle minutter.

Filtrer dine data

Før man kan se sine data skal der vælges nogle filtre.

Vælg hvilket forløb sagerne skal oprettet under, det er altid muligt at skifte forløb på en sag når den er oprettet. Her kan du læse mere om forløb.

Rykkere bruges når du vil sende rykkere som du plejer i dit økonomisystem. Så kan man her vælge hvor mange rykkere din kunde skal have fået før den bliver vist.

Sender I inkassovarsel som sidste handling kan man krydse dette af. Så bliver sidste rykker automatisk markeret som inkassovarsel.

Bagatelgrænse for gæld og forfald betyder, hvor meget gælden skal være på inden den bliver taget med og hvor mange dage over forfald den skal være gået inden du vil have den vist.
Eksempelvis kunne man vælge gælden skal være på over 100kr og der skal være gået 14 dage siden første gældspost.

Hent dine data

Dine data er nu klar til at blive hentet og blive oprettet som sager. Man samler typisk alle opkrævninger, rykkere og betalinger på én sag. Du kan nu kigge listen igennem og sørge for at det du vil importere er krydset af.

Når alt er krydset korrekt af kan man vælge importér. Herefter bliver sagerne automatisk oprettet og er nu klar til at blive kørt.

Data der ikke kunne hentes

Nogle gange kan integrationen ikke finde ud af hvor alle posteringer på en kunde er. Derfor kommer disse ind på en liste for sig selv hvor man så kan assistere i at få sagerne oprettet.

Det er vigtigt at nævne i denne sammenhæng at oprettes nogle ting uden for integrationen kan systemet ikke finde ud af det. Det er derfor vigtigt lige at holde øje med hvad der kommer ind på disse kunder.

Systemet kan i nogle tilfælde hjælpes ved at bogføre det på en anden måde.