Forløb

I e-inkasso findes der 3 standard forløb man kan vælge, hvor systemet udfra det valgte forløb foreslår dokumenter, tidsfrister, og beløb.
Det er muligt at fravige det valgt forløb, ved ændring af tidsfrister og beløb inden afsendelse af dokumenter. Det er også muligt at skifte til andet forløb undervejs hvis det ønskes.

Mest muligt inden retten

Forløbet til dem der vil være flinke ved deres skyldnere og give dem god tid og lave gebyrer.

 • Mange skrivelser (påmindelser og lign.)
 • Lange frister
 • Betalingsaftale forslag
 • Retten så sent som muligt

Fra det skyldig beløb forfalder til der i e-inkasso forløbet “mest muligt til retten” anbefales at sende første rykker går der 5 dage. Efter første rykker er afsendt går der 15 dage til e-inkasso foreslår at sende rykker 2. Der vil gå 15 dage efter rykker 2 til e-inkasso vil foreslå afsendelse af inkassovarsel. Fra inkassovarsel er afsendt går der 15 dage til e-inkasso anbefaler at der udsendes inkassopåkravskrivelse. Herefter vil e-inkasso afvente 10 dage og anbefale et akkord tilbud på 20% af sagens skyldig beløb, accepteres dette tilbud ikke og betalingen ikke er sket indenfor 30 dage foreslår e-inkasso at der sendes en skrivelse vedrørende manglende betaling. Kommer der ingen indbetalinger indenfor 15 dage vil e-inkasso anbefale at der sendes et betalingspåkrav til retten.

Standard (anbefalet)

Forløbet der giver skyldner rig mulighed for at betale inden retten, men har kortere tidsfrister og normale gebyrer.

 • Moderat antal skrivelser
 • Normale tidsfrister
 • Betalingsaftale forslag
 • Retten ordinær tid

Fra det skyldig beløb forfalder til der i e-inkasso forløbet “standard” anbefales at sende første rykker går der 3 dage. Efter første rykker er afsendt går der 12 dage til e-inkasso foreslår at sende rykker 2. Der vil gå 12 dage efter rykker 2 til e-inkasso vil foreslå afsendelse af inkassovarsel. Fra inkassovarsel er afsendt går der 12 dage til e-inkasso anbefaler at der udsendes inkassopåkravskrivelse. Herefter vil e-inkasso afvente 10 dage og anbefale et akkord tilbud på 20% af sagens skyldig beløb, accepteres dette tilbud ikke og betalingen ikke er sket indenfor 30 dage foreslår e-inkasso sendes et betalingspåkrav til retten.

Hurtigt til retten

Forløbet der springer mange skrivelser over og går hurtigt til retten. Bruges ofte hvis man ved at skyldner ikke vil betale frivilligt og sagen hurtigt skal lukkes.

 • Få skrivelser
 • Skarpe tidsfrister
 • Retten hurtigst mulig

Fra det skyldig beløb forfalder til der i e-inkasso forløbet “hurtig til retten” anbefales at sende første rykker går der 1 dag. Efter første rykker er afsendt går der 11 dage til e-inkasso foreslår at sende rykker 2. Der vil gå 11 dage efter rykker 2 til e-inkasso vil foreslå afsendelse af inkassovarsel. Fra inkassovarsel er afsendt går der 10 dage til e-inkasso anbefaler at der udsendes inkassopåkravskrivelse. Herefter vil e-inkasso afvente 10 dage og anbefale at sendes et betalingspåkrav til retten.

Integration med økonomisystem

Tilføj integration

Det er hurtigt at tilføje en integration. Vælg din integration og følg vejledningen til netop din integration.

e-inkasso kan ofte også findes i økonomisystemernes app market.

Tilføj din integration med få klik.

Efter integrationen er tilføjet skal man lige vente til ens data bliver hentet. Det tager typisk nogle minutter.

Filtrer dine data

Før man kan se sine data skal der vælges nogle filtre.

Vælg hvilket forløb sagerne skal oprettet under, det er altid muligt at skifte forløb på en sag når den er oprettet. Her kan du læse mere om forløb.

Rykkere bruges når du vil sende rykkere som du plejer i dit økonomisystem. Så kan man her vælge hvor mange rykkere din kunde skal have fået før den bliver vist.

Sender I inkassovarsel som sidste handling kan man krydse dette af. Så bliver sidste rykker automatisk markeret som inkassovarsel.

Bagatelgrænse for gæld og forfald betyder, hvor meget gælden skal være på inden den bliver taget med og hvor mange dage over forfald den skal være gået inden du vil have den vist.
Eksempelvis kunne man vælge gælden skal være på over 100kr og der skal være gået 14 dage siden første gældspost.

Hent dine data

Dine data er nu klar til at blive hentet og blive oprettet som sager. Man samler typisk alle opkrævninger, rykkere og betalinger på én sag. Du kan nu kigge listen igennem og sørge for at det du vil importere er krydset af.

Når alt er krydset korrekt af kan man vælge importér. Herefter bliver sagerne automatisk oprettet og er nu klar til at blive kørt.

Data der ikke kunne hentes

Nogle gange kan integrationen ikke finde ud af hvor alle posteringer på en kunde er. Derfor kommer disse ind på en liste for sig selv hvor man så kan assistere i at få sagerne oprettet.

Det er vigtigt at nævne i denne sammenhæng at oprettes nogle ting uden for integrationen kan systemet ikke finde ud af det. Det er derfor vigtigt lige at holde øje med hvad der kommer ind på disse kunder.

Systemet kan i nogle tilfælde hjælpes ved at bogføre det på en anden måde.