Integration med økonomisystem

Tilføj integration

Det er hurtigt at tilføje en integration. Vælg din integration og følg vejledningen til netop din integration.

e-inkasso kan ofte også findes i økonomisystemernes app market.

Tilføj din integration med få klik.

Efter integrationen er tilføjet skal man lige vente til ens data bliver hentet. Det tager typisk nogle minutter.

Filtrer dine data

Før man kan se sine data skal der vælges nogle filtre.

Vælg hvilket forløb sagerne skal oprettet under, det er altid muligt at skifte forløb på en sag når den er oprettet. Her kan du læse mere om forløb.

Rykkere bruges når du vil sende rykkere som du plejer i dit økonomisystem. Så kan man her vælge hvor mange rykkere din kunde skal have fået før den bliver vist.

Sender I inkassovarsel som sidste handling kan man krydse dette af. Så bliver sidste rykker automatisk markeret som inkassovarsel.

Bagatelgrænse for gæld og forfald betyder, hvor meget gælden skal være på inden den bliver taget med og hvor mange dage over forfald den skal være gået inden du vil have den vist.
Eksempelvis kunne man vælge gælden skal være på over 100kr og der skal være gået 14 dage siden første gældspost.

Hent dine data

Dine data er nu klar til at blive hentet og blive oprettet som sager. Man samler typisk alle opkrævninger, rykkere og betalinger på én sag. Du kan nu kigge listen igennem og sørge for at det du vil importere er krydset af.

Når alt er krydset korrekt af kan man vælge importér. Herefter bliver sagerne automatisk oprettet og er nu klar til at blive kørt.

Data der ikke kunne hentes

Nogle gange kan integrationen ikke finde ud af hvor alle posteringer på en kunde er. Derfor kommer disse ind på en liste for sig selv hvor man så kan assistere i at få sagerne oprettet.

Det er vigtigt at nævne i denne sammenhæng at oprettes nogle ting uden for integrationen kan systemet ikke finde ud af det. Det er derfor vigtigt lige at holde øje med hvad der kommer ind på disse kunder.

Systemet kan i nogle tilfælde hjælpes ved at bogføre det på en anden måde.