Manglende held med inddragelse

Er du ikke lykkedes med inddrivelsen, kan det skyldes flere ting. Det kan være, at det ikke er de korrekte kontaktoplysninger. Derfor kan du med fordel dobbelttjekke, at kontaktoplysningerne (mobil og mail) på skyldner er korrekte. Jo flere oplysninger på skyldner – desto større er mulighederne for at etableret den fornødne kontakt. Nogle skyldnere kan have den opfattelse, at kreditorer ikke gør noget ved lav gæld, og de kan derfor finde på at undlade at betale, da de muligvis før er sluppet godt fra at ignorere forsøg på inddrivelse. 

Der finderes også skyldnere, der bare er dårlige betalere, og som skylde penge til mange kreditorer. Til skyldnere i den kategori anbefaler vi, at man tilbyder et akkordtilbud eller en betalingsaftale. 

Akkord

Din skyldner har måske ikke råd til at betale sine regninger, eller måske nægter vedkommende af principielle årsager, selvom kravet er korrekt. Måske tror vedkommende bare ikke, der gøres noget ved dit krav i den sidste ende.

Et akkordtilbud kan måske give skyldner det sidste skub til at betale, som giver de ønskede fremskridt i sagen. Et tilbud om akkord er et tilbud til skyldner om rabat på gælden – Måske frafalder du dit krav om renter og gebyrer, eller du giver måske oven i købet skyldner en rabat på hovedstolen. En rabat, som ofte dækkes af de tilskrevne renter og gebyrer.

Uanset årsagen – så er et akkordtilbud en god mulighed for din skyldner til at få gælden ud af verden på. Med e-inkassos akkord-modul kan du let lave et tilbud om akkord (rabat) til din skyldner, og akkord-brevet forklarer præcis, hvad der skyldes, hvad gælden vil stige til, hvis der tages yderligere retslige skridt, og hvor meget skyldner sparer ved at tage imod akkord-tilbuddet.

Mange skyldnere vil tage imod et sådan tilbud. Nogle fordi de sparer penge, og dermed hurtigere får gælden ud af verden. Og andre fordi de ser tilbuddet som en lille sejr. De slipper billigere og får opfattelsen af, at du har taget et tab – for at få sagen ud af verden. Det er dog langtfra altid tilfældet. Selv ved relativt store rabatter, vil du stadigvæk få hovedstolen (den oprindelige gæld) hjem og oftest mere til. Det, der gives afkald på ved et akkord-tilbud, er for det meste renter og gebyrer.

Handlingslog

Der er to muligheder for at se handlingslog på ens sager. 

På sagen – udsendelse af e-mail

I handlings log nederst på en sag er der en kolonne med status – i den vil der kunne stå:

  • Afsendt, 
  • Modtaget, 
  • Åbnet/læst, 
  • Fejlet ved afsendelse af e-mail

Betydningen er som følger:

Afsendt         

Sendt ud af vores system

Modtaget       

Så har modtageres mailserver accepteret mailen. Dette er ingen garanti for, at den er kommet frem. Mailen kan være havnet i spamfilter eller uønsket e-mail. 

Åbnet/Læst

Mailen har været åbnet

Fejlet

Mail adressen er forkert eller modtagers mail-server afvist.

På sagen – Udsendelse af sms 

Afsendt         

Sendt ud af vores system

Modtaget       

Så har modtageres teleselskab modtaget sms, Der er ingen garanti for den er kommet frem.

Fejlet

Telefonnummeret er forkert eller modtagers teleselskab har afvist. Telefonen er slukket eller uden for dækning i en længere periode. 

Udsendelseskø

I menuen Sager og Udsendelseskø vil det være muligt at fremsøge de afsendelser, der er foretaget på en sag. Et opslagsværk i stedet for at åbne hver enkelt sag. 

Som standard vil siden vise de handlinger, der lige nu afventer. Ønsker man at søge ud fra noget specifikt, skal man i sidste kolonne vælge status Alle. Så er der mulighed for at fremsøge, lige det man ønsker.   

Udsendelse

I menuen under Rapporter og udsendelser kan man se hvor mange e-mails og sms´er, der er udsendt, og om de er leveret, åbnet eller fejlet.

E-mail oversigt, viser hvor mange mails, der er afsendt, hvor mange der er leveret, hvor mange unikke åbninger, der har været. Unikke åbninger er første gang mailen bliver åbnet, og åbninger viser efterfølgende åbninger. Til sidst viser oversigten hvor mange mails er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

SMS oversigt viser, hvor mange sms´er der er afsendt, hvor mange der er leveret, samt hvor mange der er fejlet. Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.