E-conomic og e-inkasso guide/anbefalinger

Rykker forløb i e-conomic

Der anbefales at køre påmindelse, rykker 1 og rykker 2 i e-conomic.

Oftest reagere folk på første eller anden skrivelse og så behøver man ikke skifte over i e-inkasso.

Renter i e-conomic

Hos e-conomic skal man selv sørge for at overholde gældende rentelovgivning. Derfor kan man med fordel vente med at påføre renter til man starter inkassoprocessen.
Se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459 for lovgivning omkring renter og gebyrer.

E-inkasso regner selv renterne fra start og til slut. Her bruges som standard processrente

Har man tilskrevet renter i e-conomic vil disse blive fjernet når man henter sagerne over og e-inkasso vil beregne renterne for hele sagens forløb.

Vigtigt: Der kan være en saldo-difference når renterne bliver fjernet under import processen. Disse sager vil blive fremhævet så man lige kan kigge det igennem for sig selv.
Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/integrationer/ under punktet ”Data der ikke kunne hentes”

Overføre til e-inkasso

Efter rykker 1 eller rykker 2 kan man overføre alle kundens opkrævninger til e-inkasso.

Der kan med fordel samles flere faktura på samme sag. Hvis muligt vent til alle krav er forfalden inden de overføres.

Inkassovarsel

Rykker 3 kan med fordel være en inkassovarsel. Inkassovarsel kan nemlig sagtens sættes sammen med rykker 3 og sendes i én skrivelse. Dette kan man gøre i e-inkasso.

Kompensationsgebyr

Er der tale om B2B kunder har man krav på et kompensationsgebyr. Den er på nøjagtigt 310,- og er et gebyr for at kompensere for sene betalinger. At låne penge koster.

I e-inkasso kan man tillægge et kompensationsgebyr sammen med en rykker eller inkassovarsel.

Inkasso starter

Nu vil du blive guidet igennem et inkasso forløb af systemet.

Se evt. https://wiki.e-inkasso.dk/sager/forloeb/ for yderligere informationer omkring forløb.

Tidslinje

Her beskriver vi hvilken informationer der fremkommer i tidslinjen på en sag.

Tidslinje

Til højre på en sag vil i kunne finde tidlinjen, her vil alle faktura, betalinger, dokumenter, noter og handlinger der er oprettet kunne finde.

Guide til næste skidt
I det øverste gråfelt til venstre vil i kunne se hvilket forslag e-inkasso har til næste handling. Dialog boksen vil komme med flere forslag alt afhængig af hvilket svar du vælge til den handling der er foreslået.

Det er altid muligt at vælge en anden handling. Dette gøres ved at bruge knappen øverst “Opret handling”.

Hvilket forløb
Øverst til højre kan man se hvilket forløb sagen følger. Ønsker man at skifte forløbet kan man klikke i boksen og der kommer en knap frem til skift forløb.

Tidslinjen
Overskrifterne har vi forsøgt at kategorisere, så hver kategori har en farve.

KategorifarveBeskrivelse
GrønBetaling
RødFaktura og omkostninger
BlåHandlinger der er oprettet
Gul/OrangeNotater til sagen eller pause
LillaBesked fra ekstern partner

Alle handlinger der er i tidslinjen kan altid åbnes og yderligere data omkring handlingen vil kunne ses.

Minesager.dk

Skyldners overblik!
Skyldner kan på minesager.dk se oplysninger om den sag der er oprettet på dem, samt alle relevante oplysninger:

  • Kontooplysninger til betaling af gælden
  • Oplysninger omkring gældens sammensætning (hovedstol, renter og gebyr, indbetalinger m.m.)
  • Dokumenter der er sendt via e-inkasso
  • Oplysninger på kreditor (navn, adresse, telefonnr., mail)
  • Oplysninger på debitor (navn, adresse)

Kreditor har mulighed for at tilkøbe betalingsmodul samt digital underskrift. Har dette interesse, kontakt os.

Betalingsmodulet gør et muligt for skyldner at betale med kreditkort samt evt. tilmelde kreditkort til betalingsaftale.

Digital underskrift gør det muligt for skylder at underskrive dokumenter f.eks. skyldnererklæring, frivillig forlig samt betalingsaftale.

Skyldnerlogin
Oplysninger om log ind til minesager.dk findes på alle dokumenter der sendt til skyldner

Login-oplysninger i dokumenter

På selve sagen i e-inkasso kan man se oplysninger på skyldnerlogin. Det er vigtigt der ikke åbnes dokumenter af kreditor på minesager.dk istedet kan man anvende forhåndvisning på sagen i e-inkasso.

Du kan med andre ord altid tjekke hvordan minsager.dk ser ud for din skyldner ved at anvende det “direkte login” på sagen i e-inkasso.


Skyldnerlogin på sagen i e-inkasso.dk

Multiopfølgning

Med multiopfølgning kan du nemt og hurtigt følge op på dine sager.

I multiopfølgning vil der komme en oversigt over hvilke handlinger der foretages og på hvor mange sager. Det er muligt at vælge fra/til vælge handlinger. Der er mulighed for at vælge afsendelses- dag og tidspunkt.
Handling bliver oprettet med det samme og bliver sat i kø til udsendelse på det valgt tidspunkt. Vær derfor varsom med at sætte afsendelses tidpunkter for langt ud i fremtiden.

Det er en fordel at sende skrivelser på dage hvor skyldner typisk modtager penge. Det kunne være løn, børnepenge, skat, feriepenge m.m.

Multiopfølgning

Sager til opfølgning
Ønsker man at se hvilke sager der kan laves opfølgning på klik på “vis sager til opfølgning” øverst på siden til højre.

Sager til opfølgning

Sager der kræver din opmærksomhed
Har du sager der kræver din opmærksomhed inden opfølgning, vil der komme en rød kasse på siden med link til de sager du manuelt skal foretage handling på.

Sager der kræver din opmærksomhed

Opfølgningsmail

Vi sender en mail med informationer om hvor mange sager der kan laves opfølgning på. Mailen udsendes dagligt men kun til de bruger der har noget der kan følges op på.

Mailen ser ud på følgende måde:

Opfølgnings mail

Sager til opfølgning:
Hvor mange sager der er der kan laves en ny handling på.

Dokumenter til udskrivning:
Hvor mange dokumenter der mangler at blive udskrevet og sendt.

Retsafgift til overførsel:
Hvor meget sager der skal overføres penge til retten for. Beløb og hvilke sager det drejer sig om, vil kunne findes i menuen inden i e-inkasso

Misligholdt aftaler:
Hvor mange betalingsaftaler der ikke er overholdt og kan flyttes til et misligholdt forløb.

Betalingsaftale anmodning:
Har man modulet hvor skyldner kan underskrive via nem-id, vil antallet af underskrevende erklæringer vises her. Under menuen “TODO” er det så muligt at oprette betalings-aftaler.

Udsendelse
Vores opfølgningsmail sende ud således – såfremt der ikke kommer andre sager hvor opfølgning er muligt :
Dag 1: Opfølgning muligt -> Send mail
Dag 2: Opfølgning muligt (ingen ændringer) -> Send mail
Dag 5: Opfølgning muligt (ingen ændringer) -> Send mail
Dag 11: Opfølgning muligt (ingen ændringer) -> Send mail
Dag 42: Opfølgning muligt (ingen ændringer) -> Send mail

Afmeld opfølgningsmail
Det er altid muligt at afmelde opfølgningsmail. Dette gøres under menuen “konto”, vælg “min bruger” og fjern fluebenet i “Opfølgningsservice”. Husk at gem bruger for at opdatere ændringer.

afmeld opfølgningsservice