Udsendelse

I menuen under Rapporter og udsendelser kan man se hvor mange e-mails og sms´er, der er udsendt, og om de er leveret, åbnet eller fejlet.

E-mail oversigt, viser hvor mange mails, der er afsendt, hvor mange der er leveret, hvor mange unikke åbninger, der har været. Unikke åbninger er første gang mailen bliver åbnet, og åbninger viser efterfølgende åbninger. Til sidst viser oversigten hvor mange mails er fejlet.

Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.

SMS oversigt viser, hvor mange sms´er der er afsendt, hvor mange der er leveret, samt hvor mange der er fejlet. Under oversigten vises et diagram fordelt pr. måneder.