Bogholdermodul

Der er uddybende forklaring længere nede på denne siden. Helt nederst på siden beskrivelse af hvordan rollerne på de enkelte profiler fungere.

Som bogholder/ revisor kan du benytte e-inkasso til at inddrive gæld for dine kunder. Man inddriver som konsulent for sine kunder.
e-inkasso er et gør-det-selv koncept inden for inddrivelse af udeståender. Det svarer på mange måder til et online regnskabsprogram men kun til inddrivelse af udeståender.

Modulet giver adgang til
Som bogholder er der mulighed for at skifte mellem flere
kunder og at bruge sager, sms, breve, fra ens egen profil på sine kunders
konto. Du kan sammenligne e-inkasso med e-conomic. Kunden skal oprettes og alt sker via deres konto. Man skifter altså over til deres konto for at arbejde med deres sager.

Det kan være en fordel at købe større pakker og så bruge af
disse for sine kunder. Så fakturerer man blot for ydelserne sammen med de
normale opkrævninger.

Sådan får du tilknyttet modulet
Du opretter en profil på e-inkasso.dk. Herefter skriver du
til vores support med din profil fra e-inkasso. Du skal fortælle at du ønsker bogholdermodulet og ønsker det tilknyttet. Husk at oplyse om du har medlemskab ved en brancheforening, dette kan give dig rabat.

Når du modtager besked med at bogholdermodullet er oprettet,
kan du starte oprettelse og tilknytning til dine kunder.

Oprettelse af kunder/kreditor
Der er flere måder du kan oprette/tilknytte dine kunders profiler.

Opret manuelt
Du opretter dine kunder/kreditor ved at tilføje dem under
menuen ”konto”. Så bliver du administrator på kontoen og kan give virksomheden tilknytning under menuen konto og tilknyttede brugere.

Kunden opretter sig
Din kunde opretter sin egen konto og bruger via
e-inkasso.dk. Herefter tilknyttes du som bruger. Kunden har brug for
bogholderens e-mail for at kunne tilknytte.

Dette sker i menuen konto og tilknyttede brugere. Det er
mest almindeligt at oprette denne bruger med administrator rettigheder.

Oprettelse via e-conomic
Via kundens e-conomic login kan der tilføjes en ny app. Du
finder e-inkasso på e-conomics nye marked. Der oprettes en ny konto med få klik og der hentes nu data til at køre sager i e-inkasso.

Sådan arbejder du med kundens sager
Vil man arbejde for kunden skal man skifte over på deres
profil oppe i toppen af siden på “Skift konto”. Husk ved oprettelse af skyldner og sager at stå på den rigtige profil for at de korrekte virksomheds oplysninger kommer på dokumenter udsendelser til skyldner.

Uddybende forklaring og besvarelse af spørgsmål…

Hvad er e-inkasso?
e-inkasso er et online-værkstøj, som støtter, guider og hjælper virksomhederne med at lave deres egen-inkasso frem for at overdrage deres forfaldne fordringer til inkassoselskaber. I e-inkasso foregår det med fuldstændig de samme processer og procedurer, som du ellers ville skulle betale et inkassoselskab for at gøre for dig og som du i hovedreglen også skal afstå de indbetalte renter og gebyrer til.

Du må godt forestå og administrere inddrivelse af forfaldne fordringer på andres vegne på samme måde som du varetager andre bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, så længe det tydeligt fremgår at det er egen-inkasso – Altså at det er virksomheden der inddriveregne forfaldne fordringer og alle betalinger skal ske direkte til kreditor(virksomheden).

Hvad betyder det for mig som revisor eller freelance bogholderi?
Det betyder, at du kan tilbyde dine kunder at hjælpe dem med komplet debitorstyring – Hele vejen fra rykkere, over inkasso til fogedretten med tilskrivning af gebyrer og renter.

I e-inkasso har du mulighedfor at få oprettet en Revisor/Bogholder-bruger. En Revisor/Bogholder-bruger giver dig mulighed for at oprette kunde profiler, få adgang til dine kunders profiler og administrere og styre sager for dem. 

Må jeg bruge e-inkasso til at inddrive gæld for mine kunder?
Ja, det må du. I e-inkasso tilknytter du din kundes profil (virksomhed) til din bruger, og så kan du styre deres inddrivelse i deres navn – Det er fuldt lovligt. Alle penge inddrives og betales direkte til virksomhedens konto.

Hvor meget kræver det at jeg sætter mig ind i?
Meget lidt, da du i udgangspunktet bliver guidet og styret igennem alle handlinger og processer i systemet, og e-inkasso er meget intuitivt, enkelt og brugervenligt. Det tager få minutter at oprette sager, og kun få sekunder at foretage den næste handling på sagerne efter udløb af de betalingsfrister m.v., som du selv har sat op i systemet på hver enkelt af dine kunder.

Må jeg reklamere med at jeg kan bruge e-inkasso for mine kunder?
Ja, det må du meget gerne, og vi kan tilmed forsyne dig med markedsføringmateriale som logo, pressemeddelelser m.m., du kan benytte til formålet.

Er e-inkasso et seriøst værktøj?
Ja, i allerhøjeste grad. e-inkasso online-værktøj er lavet på en helt igennem professionel platform, hvor der er taget højde for gældende lovgivning og de udfordringer og de handlinger, der kan være nødvendige ved inddrivelse. Vi har tilmed etableret samarbejde med en af Danmarks bedste inkassoadvokater, som løbende holder e-inkasso ajour med ændringer i lovgivning og præcedens.

Hvad er målet med e-inkasso?
Målet med e-inkasso er at få spredt budskabet til virksomheder i Danmark om, at det muligt og lovligt at lave sin inkasso selv og dermed ændre det traditionelle billede af inkasso hos erhvervslivet.

Vores anbefaling er klart at selv små tilgodehavende skal og bør forfølges i en seriøs, konsekvent og professionel proces, så kreditor bevarer sin troværdighed og autoritet.Småskyldnere er vant til at virksomhederne ofte afstår fra at forfølge deres tilgodehavender, fordi det ofte er forbundet med store omkostninger og en langsommelig proces at få pengene hjem.

Vender du dine kunder til, at du forfølger selv små tilgodehavender, vil det med sikkerhed betyde bedre likviditet for i din virksomhed og en holdningsændring blandt de småskyldnere, som pludseligt oplever at de ikke kan “smutte” fra regningen, som de er vant til, uden at det har konsekvenser.

Profiler

Er du revisor eller freelance bogholder, så giver vi dig muligheden for at udvide dine services til også at omfatte hjælp til inddrivelse af forfaldne fordringer. Vi mener nemlig at den del af virksomhederne opgaver ligger meget mere naturligt sammen med dine øvrige services end hos både advokater og inkassoselskaber

Som bogholder/ revisor kan du benytte e-inkasso til at inddrive gæld for dine kunder. Man inddriver som konsulent for sine kunder.

Bogholder/revisor profiler 
Som bogholder er der mulighed for at bruge sager, sms, breve, fra ens egen profil på sine kunders profil.

Din profil
Det kan være en fordel at købe større pakker og så bruge af disse for sine kunder. Så fakturerer man blot for ydelserne sammen med de normale opkrævninger.

Kort om arbejdet i systemet
Du kan sammenligne e-inkasso med e-conomic. Kunden skal oprettes og alt sker via deres konto. Man skifter altså over til deres konto for at arbejde med deres sager. 

Rettigheder, roller og betydning
Vi har flere roller man som administrator kan tildele bruger af e-inkasso.

  • Gæst – Kan kun se sager
  • Sagsbehandler – Kan kun oprette og foretage handlinger/køb på sager
  • Administrator – Kan redigere i kontoopsætningen

 

Skyldnere

Første skidt i inddrivelsen er at oprettet en skyldner. Skyldners informationer kan hente via integration eller oprettes manuelt. Manuel oprettelse sker via knappen opret skyldner. 

Opret skyldner

Der er to typer skyldner virksomhed og privatpersoner. Der skal derfor vælges type inden oprettelsen vil kunne fortsætte. Jo flere oplysninger man har på skyldner jo lettere er det at inddrive, få dokumenter frem til skyldner og skulle sagen ende i fogedretten er det en fordel med så mange oplysninger som muligt.

Virksomhed

Her skal kun virksomheder med CVR-nummer oprettes.  Indtast alle data du har om virksomheden. Er der relevant data der ikke har et felt der passer, anbefaledes det at oprette en note når der er oprettet en sag.

Privat person

Her oprettes alle skyldner der har udestående som privatpersoner. Virksomheder uden et CVR-nummer oprettes også som privatpersoner.  Indtast alle de data du har om personen. Er der relevant data der ikke har et felt der passer, anbefaledes det at oprette en note når der er oprettet en sag.

Opret kunder

  • For bogholder/revisor modulet

Der er flere måde at oprette dine kunder i e-inkasso. Forklaring følger..

Opret manuelt

Du opretter dine kunder/kreditor ved at tilføje dem under menuen ”konto”. Så bliver du administrator på kontoen og kan give virksomheden

Kunden opretter sig

Din kunde opretter sin egen konto og bruger via e-inkasso.dk. Herefter tilknyttes en bruger fra bogholdervirksomheden. Kunden har brug for bogholderens e-mail for at kunne tilknytte.

Det er mest almindeligt at oprette denne bruger med administrator rettigheder.

Oprettelse via e-conomic

Via kundens e-conomic login kan der tilføjes en ny app. Du finder e-inkasso på e-conomics nye Marked. Der oprettes en ny konto med få klik og der hentes nu data til at køre sager i e-inkasso.

Sådan arbejder du med kundens sager

Vil man arbejde for kunden skal man skifte over på deres profil oppe i toppen af siden på “Skift konto”.Ofte stillede spørgsmål

Fordi du selv kan gøre alt det både advokaten og inkassoselskabet gør – bare langt hurtigere, og hvor du samtidigt selv har fornøjelsen af at beholde HELE det indbetalte beløb INKL. de mange gebyrer og renter. Intet er gratis, og billigt er ikke altid bedst.

Naturligvis findes der seriøse inkassoselskaber, men desværre også en meget stor underskov af useriøse inkassoselskaber som udnytter, at nogle af deres kunder ikke er inde i regler og lovgivning på området.

Den usikkerhed udnytter den useriøse del af inkassoselskaberne til at lave aftaler med deres kunder, som er ugennemsigtige og som, populært sagt, virker for gode til at være sande. Hvilket i reglen også er tilfældet.

Du betaler typisk et abonnement for at kunne overdrage sager til inkassoselskaberne, hvilket får det til at se billigt ud. Men i de tilfælde hvor skyldner betaler, beholder inkassoselskaberne de indbetalte gebyrer, renter og ofte også en ret anseelig del af hovedstolen. Indbetalinger fra skyldner går som hovedregel først til at dække gebyrer og renter og dermed er det penge, som går til inkassoselskabet og ikke til at dække gælden.

Betaler du ikke et inkasso-abonnement beholder inkassoselskaberne typisk en endnu større del af hovedstolen. I begge tilfælde vokser den del af hovedstolen, som inkassoselskaberne beholder typisk i takt med at sagen bliver ældre, hvilket ikke tilskynder inkassoselskaberne til at arbejde hurtigt.

Endvidere er handlinger efter rykkere og eventuelt inkassovarsel typisk lig med yderligere honorar til inkassoselskaberne. Det kan eksempelvis være akkordordninger, afdragsordninger og retslige skridt som fogedretten.

Alle disse handlinger kan du selv foretage og styre med e-inkasso i den tone, med de frister, renter og gebyrer som du ønsker i dit eget navn. Alt sammen guidet og hjulpet i step-by-step support og forklarende videoer, så selv det at du selv giver møde i fogedretten personligt eller via telefonen bliver ”overskueligt”.

Nej, det har i mange år været muligt at lave egen-inkasso. e-inkasso er Danmarks eneste online-værktøj til at lave egen-inkasso med de samme processer og muligheder som inkassoselskaber og advokater kan benytte. Alt sammen med support og step-by-step guides (og videoer), som hjælper dig hele vejen.
Nej, du behøver ikke have viden om regler og lovgivning for inkasso for at benytte e-inkasso. Der er meget få trin, som du skal igennem og udfylde for at oprette en sag og efterfølgende er det kun få tastetryk og museklik som du skal foretage for at komme til næste handling på sagen. For hver handling du skal foretage er der en kort, letlæselig og udførlig vejledning, suppleret med en video.
Ja, absolut. Med e-inkasso kan du lave inkasso så hurtig og let og de gebyrer der tilskrives, modtager du selv fra skyldner, sammen med renterne. Det er vigtigt at sørge for at vise sine kunder, at man følger op på betalingerne – også de små. Ellers kan der let opstå en kultur, hvor skyldnerne tror, at man bare kan “stikke af fra de små regninger”, fordi de er vant til at kreditorerne sikkert har en holdning til, at det er for besværligt og for dyrt at inddrive gælden.

Ja, det kan man. Meget mere faktisk. e-inkasso er et omfattende online-værktøj til debitorstyring. Du kan oprette almindelige rykkere med eller uden rykkergebyr, inkassovarsel, inkasso, fogedretssager, akkordordninger, betalingsordninger med de komplekse renteberegninger og skylderkendelser.

Alt sammen handlinger, som du kan foretage i e-inkasso og som systemer hjælper dig med at holde styr på efterfølgende.

Når du skal sende dokumenter til skyldner, kan du selv vælge metoden. Du kan printe fra systemet og selv sende eller du kan bede e-inkasso gøre det for dig. Du kan også vælge de mere effektive og moderne måde at sende dokumenter på, med SMS/e-mail-servicen i e-inkasso.

Det afhænger af hvor omhyggelig du er med at få faktureret korrekte data og efterfølgende kører en konsekvent rykker og inkassoproces. Ved korrekt fakturering og konsekvent rykker og inkassoproces anser vi det for overvejende sandsynligt, at du sågar vil opleve at tjene på dine skyldnere, selv når du har modregnet det beløb, som du betaler for at benytte e-inkasso.

Hvis det er meget gamle sager, mangelfulde skyldneroplysninger og måske tilmed en forhærdet skyldner, bliver det naturligvis sværere, måske endda umuligt, at inddrive gælden.

Spørgsmål vedr. fogedretten

Det kan man ved at vælge at man selv møder i fogedretten. Det er ikke påkrævet at man skal have en advokat el. lignende, til at møde.

I e-inkasso kan du vælge at retten får besked om at du selv møder.

I fogedretten kan man kræve fuld dokumentation for om skyldner kan betale eller ej.

Hvis skyldner ikke kan betale eller ikke overholder indgået betalingsaftale, så kan der foretages udlæg (tages pant i) skyldners ejendele. Disse kan man så kræve solgt på auktion.

Det er enkelt at møde i fogedretten, både for dig og skyldner. Skyldner skal svare ærligt på alle de spørgsmål du stiller (under strafansvar). Men selvom skyldner ikke nødvendigvis lyver, så kan han jo evt. undlade at fortælle alt.

Derfor er det smart at du ved så meget som muligt om skyldner, og hvad skyldner måtte eje og tjene, så du ikke giver megen mulighed for undlade at sige alt i fogedretten.

Man skal betale en retsafgift til retten, for at få en sag i fogedretten.

Denne afgift er typisk samlet på 3-700 kroner, og selvom man selv skal lægge den ud, så bliver den lagt til skyldners gæld efterfølgende.

Nej. Det behøver du ikke. Det er sådan at det altid er den retskreds hvor skyldner bor, der skal tage sagen. Derfor kan du risikere at sagen foretages i den anden ende af landet. Du kan derfor altid vælge at møde pr. telefon (dette er også en mulighed når du sender sagen til fogedretten via e-inkasso).

Skyldner SKAL møde personligt op. Et fogedretsmøde tager sjælden mere end 5-15 minutter.

Fogedretssager behandles altid i skyldners retskreds. Så hvis du, eller din virksomhed ligger i København, og din skyldner i Hjørring, ja så foretages fogedretsmødet i retten i Hjørring.

MEN – du kan møde pr. telefon, så du slipper for at skulle transportere dig selv langt væk.

Et fogedretsmøde tager sjældent mere end 5-15 min.

Ja, absolut! Egen-inkasso (når man laver inkasso selv), er ligeså legitim og godkendt som fremmed-inkasso (når en advokat eller inkassoselskab inddriver for dig).